De kleutergroepen

Kleuters leren spelenderwijs. Daarbij speelt rollenspel, ervarend leren en het bezig zijn met diverse concrete materialen een belangrijke rol. Vandaar dat er gewerkt wordt met diverse hoeken (bouwhoek, huis- en themahoek, constructiehoek, knutselhoek, schrijfhoek), waarin kinderen zich op verschillende manieren spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen de kinderen meer (verplichte) taken.

In de kleutergroep wordt gewerkt met thema’s. Materiaal en doelen worden gebaseerd op onder meer de volgende methoden:

 IPC, voor rekenen: “Met sprongen vooruit”, voor taal: “Wat zeg je”, op de computer: “Schatkist rekenen, lezen en woordenvangen “Woordenstart “en “Bas spreekt een woordje mee, en zelf gezocht en gemaakt materiaal bij de doelen van KIJK(observatie methode).
 ‘Moet je doen’: een methode voor de creatieve vakken, zoals dans, dramatische vorming, handvaardigheid;
 ‘Koekeloere’, ‘De kamer van Ko’ en ‘Beestenboerderij’, schooltv-programma’s;
 ‘Bewegen in het speellokaal’: een methode voor bewegingsonderwijs;
 ‘Het vier-seizoenenboek’ voor natuuronderwijs;
 ‘Veilig op weg’: verkeersmethode.
 We zijn in het schooljaar 2015/2016 gestart met de Engelse methode “Groove me”. Deze methode is voor alle leerlingen van groep 1 tm groep 8. Op de site van deze methode is meer informatie hierover te lezen en te zien: www.groove.me

Van al deze thema’s krijgen de kinderen hun eigen werk geregeld mee naar huis.

Schrijven
Al in de kleutergroepen leren de kinderen hoe ze het beste hun schrijfgerei vast kunnen houden en waar ze bij hun zitpositie aan moeten denken als ze tekenen of schrijven.

De kring
Elke dag begint in de kring, waarbij de dag aan de hand van dagritmekaarten wordt doorgenomen. Ieder kind weet zo hoe de dag er uit komt te zien en wat er gaat gebeuren. Regelmatig werken we ook in een kleine kring waardoor er meer interactie is tussen leerlingen onderling en met de leraar. De kring is belangrijk voor de actieve en passieve taalontwikkeling van de kinderen. In alle groepen worden de zogenaamde dagkleuren aangehouden. Dat wil zeggen dat iedere dag een vaste kleur heeft, waarbij het voor de kinderen meteen duidelijk is om welke dag het gaat en ook of het een lange of een korte dag is.

Samenwerken
Kinderen leren samen te werken aan werkstukjes of bij het uitwerken van een opdracht. In de kleutergroep oefenen de kinderen spelenderwijs in kleine groepjes vaste samenwerkingsvormen, die voor de kinderen visueel op kaart gezet zijn. De kinderen hebben ieder een eigen rol en worden hierdoor bewust gemaakt van hun aandeel in het geheel. Ook tijdens kringmomenten leren kinderen door middel van samenwerkingsvormen van elkaar en met elkaar. Na het spelen/werken ruimen de kinderen zelf hun materiaal op. Hulp geven aan een ander is daarbij belangrijk. Elke tafelgroep is verantwoordelijk voor een bepaalde hoek/kast bij het opruimen en tevens voor het netjes houden van hun tafel.

Buitenspelen/ bewegingsonderwijs
Elke dag spelen de kinderen gemiddeld een uur buiten op het eigen schoolplein achter de school en als het weer het niet toelaat in het speellokaal. Bij kleuters speelt het ontwikkelen van de grove- en fijne motoriek een belangrijke rol ter voorbereiding van het onderwijs in de volgende groepen.Meer informatie kunt u vinden in de Schoolgids.