De kleutergroepen

Kleuters zitten in gecombineerde groepen, dwz hun leeftijd varieert van 4 tot 6 jaar de zgn.

combinatiegroepen. Het Dalton uitgangspunt is o.a. van en met elkaar leren. Iedere kleutergroep zien wij als 1 groep waarin we bezig zijn met steeds een wisselend thema en dat op meerdere niveaus en ontwikkelingsgebieden verwerken. De kleutergroepen kiezen gezamenlijk een thema wat betekent dat in de onderbouw altijd hetzelfde thema de aandacht heeft. Iedere kleuter heeft een

kleutermaatje waar hij of zij hulp aan kan vragen, verschillende keren per jaar wisselen we van

maatje.


Wij werken met een digikeuzebord waar de kleuter wordt geleerd zelfstandig een keuze te maken

welke en wanneer hij of zij een geplande opdracht maakt. Dit wordt o.b.v. de juf aangeleerd en

besproken en later geëvalueerd. De einddoelen voor het jonge kind staan beschreven in SLO

(Stichting Leerplan Ontwikkeling) en die doelen zijn gekoppeld met het digikeuzebord en worden

geobserveerd en naar aanleiding daarvan wordt er een individueel rapport gemaakt.


Om de dag starten we of in de kring of met een inloop-spelletjesochtend, ouders mogen op dinsdag

en donderdag tot 8.25 uur met hun kind een spelletje doen en op de andere dagen beginnen we in

de kring. De kring gebruiken we voor allerlei ontwikkelingsgebieden zoals: actieve – en passieve

taalontwikkeling, muziekbeleving, interactie tussen elkaar, sociaal emotioneel….

De kring kan ook variëren naar een kleine kring waarin de aandacht extra uitgaat naar een specifiek

onderwerp voor de kleuters die daar wat meer uitleg, herhaling of verdieping voor nodig hebben.


Verdieping of verrijking wordt 1 maal per week geboden aan die kleuters die daarvoor in aanmerking

komen.

Kleuters die wat meer ondersteuning nodig hebben, op welk gebied dan ook, kunnen naast de extra’s

in de klas ook in een klein groepje buiten de klas door een leerkrachtondersteuner geholpen worden.


Onze school heeft een groot schoolplein en een kleuterplein. Dit kleuterplein wordt alleen gebruikt

door de kleuters, soms met meerdere kleutergroepen tegelijk en soms maar 1 groep. Als er geen

kinderen spelen zien we regelmatig de eekhoorntjes van boom naar boom springen!

Er is nog zoveel meer te benoemen over het werken met kleuters op Wereldkidz de Meent, onze

deuren staan open en wij nodigen u uit om binnen te komen en een ervaring rijker te worden.
Meer informatie kunt u vinden in de Schoolgids.