Ouderparticipatie

Naast de inbreng van ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad, kunnen ouders zich op diverse plaatsen en op vele momenten inzetten voor het onderwijs aan onze school. Onze school maakt graag gebruik van de bereidwilligheid van ouders om de handen actief uit de mouwen te steken en/of mee te denken. Wij vinden het belangrijk dat ouders inbreng hebben. Zonder ouderhulp zou een aantal zaken niet optimaal uitgevoerd kunnen worden en bovendien bevordert het voor de betrokken ouders het inzicht in de dagelijkse gang van zaken in de school. Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar als u een oproep krijgt en u kunt iets doen …… ‘draait u dan eens mee !!’

Veelal vindt een oproep plaats via de groepsparro of de nieuwsbrief.

Voorbeelden van ouderparticipatie:

* Daltonklankbordgroep: een aantal keren per jaar praat een groep ouders met de Daltonwerkgroep over de aspecten van het Daltononderwijs op De Meent en de ontwikkeling daarvan.
* Klassenouders: zij regelen allerlei zaken die te maken hebben met de gang van zaken in de groep waarvan ze klassenouder zijn. Zo organiseren ze bijvoorbeeld ouderhulp in de groep, of helpen ze bij de Sint- en Kerstviering.
* Excursies: hierbij is altijd meer begeleiding nodig dan de groepsleerkracht alleen kan bieden.
* Handvaardigheid: bij handvaardigheid komen lessen voor waarbij veel ondersteuning en begeleiding gewenst is. Ouderhulp is dan zeer welkom.
* Computergebruik: bij het gebruik van de computer door de leerlingen van groep 1 en 2 is bij enkele onderdelen begeleiding nodig. Het gaat om ondersteuning en begeleiding van de jongste leerlingen bij enkele programma’s buiten het groepslokaal.
* Leesbibliotheek en documentatiecentrum: de leesbibliotheek en het documentatiecentrum worden door enkele ouders bijgehouden.
* Klusdagen: 1 of 2 x per jaar is er een klusdag op school om het schoolplein of de school te verfraaien. Altijd erg gezellig, dus geef je op!
* Gastlessen: Voor de IPC thema's zijn wij regelmatig op zoek naar ouders die een leuke gastles willen geven. De leerlingen vinden deze lessen altijd erg leuk!