BSO

Buitenschoolse opvang

Via KMN Kind en Co kunt u voor- en naschoolse opvang regelen. 
VSO en BSO de Meent zijn op maandag, dinsdag en donderdag open en vindt plaats in de school. De VSO start om 7.30 en de kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.
De BSO is van 14.15-18.30

De kleuters worden om 14.15 door de pedagogisch medewerker uit de klas gehaald en de kinderen vanaf groep 3 komen zelf naar de BSO. Er is een BSO lokaal voor de jongste kinderen en de oudere kinderen maken gebruik van de aula van school. In beide ruimtes is voldoende uitdagend speel en spelmateriaal aanwezig. De BSO maakt gebruik van de schoolpleinen van school. 

 Op woensdag en vrijdag bieden we ook BSO aan op BSO Trommelaar in Maarn. De kinderen van de Meent worden door een pedagogisch medewerker opgehaald uit school en lopen samen naar de Trommelaar toe. Meer informatie hierover vindt u op hun website.

Sport BSO Maarn door SKDD

is te vinden op het terrein van sportvereniging SVMM in Maarn en maakt gebruik van het sportveld en de binnenlocatie. De BSO is er voor iedereen vanaf 4 jaar die veel van sporten houdt.
De BSO bestaat uit een ervaren team met een sportopleiding en een pedagogische achtergrond. Zij weten als geen ander hoe je kinderen motiveert en uitdaagt in bewegen en sporten. Er wordt volop buiten gesport en alleen bij heel slecht weer vind je ze binnen. Ook voor de allerjongsten is er een gevarieerd programma van sport- en spelactiviteiten. De kinderen hebben zelf ook een groot aandeel in de keuze van de activiteiten.