Groep 3 t/m 8

 Basisvaardigheden

Vanaf groep 3 ontwikkelen we de vaardigheden die de kinderen in groep 1/2 hebben geleerd verder door. In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het aanleren van basisvaardigheden, zoals taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 vergroten we deze vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek en de creatieve vakken d.m.v. onze IPC lessen.


Lezen
Goed leren lezen is belangrijk binnen onze maatschappij. Wanneer je het technisch en begrijpend lezen beheerst kun je meer kennis opdoen, je verder ontwikkelen, je beter redden in de samenleving en je woordenschat vergroten.

Leesplezier is de basis voor het leren lezen. Als kinderen plezier hebben in het lezen, lezen ze meer en gaan ze ook beter lezen en teksten begrijpen.


Wij willen dat alle kinderen met een voldoende leesniveau de school verlaten. Door een uitdagende leesomgeving te creëren willen we alle kinderen stimuleren om gemotiveerd te raken voor het lezen.


Om het leesplezier te bevorderen proberen we aantrekkelijke boeken aan te bieden in onze schoolbibliotheek en activiteiten te organiseren. Voorlezen door de leerkracht, de boekbespreking, de voorleesbank, deelname aan de nationale voorleeswedstrijd, samenwerking en boeken lenen in de openbare bibliotheek. Natuurlijk wordt er tijdens de kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen extra aandacht geschonken aan de leesbevordering.


Methodes op onze school voor technisch en begrijpend lezen.

Groep 3: Veilig leren lezen

Groep 4 t/m 8: Estafette en Nieuwsbegrip.


Heel belangrijk voor het leren lezen is:

Dagelijks voorlezen en zelf lezen zouden vanzelfsprekend moeten zijn op school en thuis. Een goed voorbeeld doet goed volgen!