Leerlingenraad

Leerlingenraad ‘De Derde Kamer’

Waarom een Leerlingenraad?

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Niet voor niets zijn binnen Dalton de pijlers: Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflexie.
Daarbij hoort dus ook de ontwikkeling tot een zelfverantwoordelijke houding ten opzichte van zichzelf en de directe omgeving. Ook in het kader van burgerschapsvorming is het van belang dat leerlingen kennismaken met inspraakorganen, nadenken en bespreken wat zij belangrijk vinden, meningsverschillen durven te hebben en accepteren, compromissen te leren sluiten etc.
Een leerlingenraad is een goed middel om dit soort doelen te bereiken. Daarbij is het een win-win situatie. In het kader van kwaliteitszorg is het ook van belang voor ons als team om te weten wat kinderen vinden van ons onderwijs en de school als leeromgeving. Ook hebben kinderen vaak andere oplossingen en kunnen ze een goede bijdrage leveren bij het oplossen van zaken waar we met elkaar tegenaan lopen.

Opzet van de leerlingenraad

Eén keer in de zes weken komt de leerlingenraad 45 minuten bijeen. Dit is een
vergadering van vertegenwoordigers uit groep 6 t/m 8 met een leerkracht. Uit elke groep zijn één jongen en één meisje de vertegenwoordigers. Er wordt een verdeling gemaakt welke twee kinderen de klassen groep 1 t/m 8 langsgaan. De kinderen van de leerlingenraad vertellen kort wat er is besproken en stellen vragen.

De vertegenwoordigers worden gekozen voor één jaar en kunnen het jaar daarop niet herkozen worden. De verkiezing vindt plaats binnen de klas. Elk kind vult een anoniem briefje in met een naam van een meisje en een briefje met een naam van een jongen. Je mag op jezelf stemmen. Degene met de meeste stemmen is in principe verkozen behalve als dat kind aangeeft het niet te willen. Eerst vindt dus de verkiezing plaats en daarna geven kinderen aan of ze het ook daadwerkelijk willen doen. Dit voorkomt dat alleen kinderen die ‘durven’ gekozen worden. De agenda wordt twee weken van te voren opgestuurd, de leerlingen kunnen zelf punten aangeven. Daarnaast kan ook de directeur een agendapunt inbrengen. Na de leerlingenraad wordt door de vertegenwoordigers mondeling verslag gedaan in de groepen. De leerkracht begeleidt dit proces.

De Leerlingenraad in actie:

De leerlingenraad heeft elke bouw een ideeënbus laten maken waar de kinderen hun wensen of suggesties in kunnen stoppen.


Een succesvolle actie van de leerlingenraad...."Geen traktatie, maar een donatie voor de boekenpot!"