Snappet en ICT

De groepen 4 tot en met 8 werken allemaal met Snappet. Snappet is een onderwijsplatform dat lesmethoden heeft gedigitaliseerd. De tablets en Chromebooks waarop we werken, passen direct het aanbod aan naar het niveau van het kind. Wanneer een leerling veel goede antwoorden geeft, zal het dus moeilijkere opdrachten krijgen en vice versa.  

Sinds maart 2020 zijn de groepen 4 tot en met 7 van tablets overgegaan op Chromebooks. Groep 8 werkt er al iets langer mee en de leerlingen en leerkrachten zijn hier erg enthousiast over. Het voordeel van een Chromebook is dat je deze, naast Snappet, ook kunt inzetten als een gewone laptop. Deze is dus voor veel meer doeleinden te gebruiken.

De functie van de Chromebook kan gezien worden als een digitaal werkschrift. De instructies, coöperatieve werkvormen, gebruik van kladpapier/schriftjes, samenwerken worden allemaal in stand gehouden en blijven een belangrijk deel van ons onderwijs.

Ook het schrijfonderwijs blijft een onveranderde plek houden binnen ons onderwijs.

Door de inzet van Chromebooks spelen wij in op de ontwikkelingen van de huidige maatschappij waarbij een groot deel van de beroepen toch ICT gericht is. De leerlingen leren met een Chromebook en verschillende programma’s om te gaan. Omdat tegenwoordig bijna in elk huishouden een computer/ tablet aanwezig is, en de leerlingen hier na schooltijd ook veel mee bezig zijn, sluiten wij met de inzet van Snappet onderwijs aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Daarnaast krijgt de leerling gelijk feedback over de gemaakte opdrachten en kunnen de leerkrachten pakketten op maat voor elke leerling klaarzetten, zowel voor de leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken als de leerling die baat heeft bij wat extra oefening. Onderwijs op maat wordt hierdoor nog beter toepasbaar op onze school. 


Op WereldKidz Meent werken we veelal met combinatiegroepen. Het inzetten van chromebooks/tablets helpt leerkrachten en leerlingen omdat de leerling altijd door kan met zijn/haar werk. De leerkracht geeft de instructies, de leerlingen verwerken de opdrachten op de chromebook/tablet. Wanneer zij klaar zijn kunnen zij door met het speciaal voor hen klaargezette pakket. De leerkracht kan via de leerkrachtmodule de vorderingen van de leerlingen bijhouden en zijn instructies op de resultaten van de leerlingen aanpassen. 


Snappet onderwijs zal worden gebruikt tijdens de volgende vakken: taal, spelling en rekenen.