Privacy

WereldKidz neemt privacy van alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers serieus. 
Om de privacy te kunnen waarborgen is het belangrijk om te weten wat wel/niet is toegestaan
bij het maken van beeldmateriaal rond en buiten de school.
Hier leest u welke afspraken er zijn vastgelegd en wat wij van elkaar mogen verwachten.

Richtlijn beeldmateriaal rond en buiten school 

Deze richtlijn geldt voor alle leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van de WereldKidz-scholen, terreinen en activiteiten. 

Inleiding 
Met de komst van de smartphone heeft iedereen op ieder moment een camera bij zich. Mede door de invoering van de nieuwe privacywetgeving, heeft iedereen de plicht om zorgvuldig om te gaan met het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Binnen de gebouwen, de directe omgeving (o.a. het plein) en bij activiteiten van WereldKidz geldt voor iedereen deze richtlijn. 

Afspraken bij het maken en gebruiken van beeldmateriaal 
1. Deze richtlijn is van toepassing op alle leerlingen, ouders / verzorgers van leerlingen, medewerkers van WereldKidz en bezoekers van de WereldKidz-scholen, directe omgeving zoals het plein en bij overige activiteiten zoals een excursie, schoolreisje en sportdag. 
2. Binnen de schoolmuren van de school, onder schooltijd op het schoolplein en tijdens buitenschoolse activiteiten, wordt alleen door of in opdracht van de leerkracht beeldmateriaal gemaakt van leerlingen en medewerkers van WereldKidz. Let op: ook een medewerker van WereldKidz moet het er mee eens zijn om gefotografeerd of gefilmd te worden. 
3. Alle betrokkenen zijn terughoudend met het maken van beeldmateriaal van personen en in het bijzonder leerlingen en medewerkers rond de scholen van WereldKidz. 
4. Als een leerling of zijn/haar ouder/verzorger verzoekt om geen beeldmateriaal te maken, te gebruiken of om beeldmateriaal te verwijderen, wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. Dit geldt ook buiten de school onder schooltijd. 
5. Alle betrokkenen hebben respect voor de privacy van elkaar, elkaars kinderen en van andere personen. 
6. Als geconstateerd wordt dat deze richtlijn niet wordt nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene(n) besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school besluiten een maatregel op te leggen. (Te denken aan: verbod op betreden school met smartphone of camera.) 

WereldKidz, 2 oktober 2018