Protocol zindelijkheid

Protocol zindelijkheid op Wereldkidz Meent.

Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar de basisschool gaan zindelijk zijn. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan. (Dit geldt ook voor het afvegen van de billen.)
Een leerkracht kan immers de groep niet alleen laten om een kind te helpen bij de wc.
De school verschoont in principe geen kinderen die nog niet zindelijk zijn. De school geeft wel verschoning als een kind heel soms ‘een plas ongelukje’ heeft.
Pas als het kind overdag zindelijk is, kan het kind hele dagen naar school komen.
Een school mag een kind weigeren zolang het kind nog niet zindelijk is.
Het kan voorkomen dat een kind incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Leerkrachten herinneren startende kleuters aan toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken.
Indien uw kind echter meerdere keren op een dag een ongelukje heeft, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek om hierover afspraken te maken.
Als er in de broek gepoept wordt, worden ouders/verzorgers gebeld om het kind te verschonen.
Indien uw kind meerdere keren een ongelukje heeft, geldt het volgende:
 - De ouder/verzorger (of vervanger) is beschikbaar om het kind te komen verschonen of hiervoor een vervanger te regelen.
- De ouder/verzorger (of vervanger) moet gedurende de gehele schooldag telefonisch bereikbaar zijn voor de school.
- De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook graag sokken.
- De schoolgang kan tijdelijk aangepast worden totdat het kind zindelijk is.
- Er wordt van ouders maximale inspanning gevraagd om zindelijkheid te trainen. Dit is geen verantwoordelijkheid van school.

Bij een medische indicatie, geldt het volgende:
- Als er een medische indicatie is, worden de mogelijkheden besproken op de school.
- Zonder medische indicatie komt een kind niet met een luier naar school.
- Kinderen met een medische indicatie mogen hele dagen naar school komen als er afspraken gemaakt zijn over de verschoning.
- De ouder/verzorger (of vervanger) is beschikbaar om het kind te komen verschonen of hiervoor een vervanger te regelen.
- Ouders/verzorgers moeten hiervoor de gehele schooldag telefonisch bereikbaar zijn.

Mocht zindelijkheid voor uw kind nog niet vanzelfsprekend zijn, neem dan contact op met de leerkracht. We kunnen dan samen kijken welke mogelijkheden er zijn.