Daltononderwijs

Daltononderwijs op WereldKidz Meent       

WereldKidz Meent is een Daltonschool. Onze onderwijs heeft als belangrijkste kenmerk dat kinderen, naast goed onderwijs, op een gestructureerde wijze leren samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van andere kinderen en hun leeromgeving. Als school zijn we lid van de Nederlandse Daltonvereniging en hebben we het Daltonpredicaat. De groepsleraren hebben allemaal een Daltoncertificaat of volgen een cursus daarvoor. Wilt u meer weten over ons Daltononderwijs, leest u hier dan verder……     
                                                                                     
Coöperatief leren:
Coöperatief leren is het samenwerken van leerlingen in tweetallen of kleine groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Ook goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: door anderen te helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger niveau. Bovendien neemt de effectieve leertijd toe wanneer de leraar gebruik maakt van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen. Het gaat bij coöperatief leren om zowel het leren van inhouden als het leren samenwerken; er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. Tijdens een opdracht van coöperatief leren zijn alle leerlingen actief, moeten alle leerlingen hun inbreng hebben, en zijn ze daarbij wel van elkaar afhankelijk.

 

 

Klassenbouwers

Wanneer kinderen zich prettig en veilig voelen, leren kinderen ook meer. Om daar voor te zorgen moeten kinderen elkaar goed leren kennen en elkaar accepteren. Met activiteiten waar alle kinderen van de groep bij betrokken zijn, is dat een manier om daar voor te zorgen. Dat kan zowel op leerstofgebied maar ook op niet-leerstofgebied. Bijvoorbeeld, maak met elkaar een rij in volgorde van huisnummer, of geboortemaand. Of maak met elkaar een woord door alleen je lijf te gebruiken. Of je vertelt aan iemand wat in de kring, maar doordat de kring schuift, heb je bij de volgende ronde een nieuw klasgenootje voor je waar je tegen vertelt. Hieronder volgen wat uitgewerkte voorbeelden van klassenbouwers: Klassenbouwers

 

 

 

 

Teambouwers

Teambouwers zijn, net als klassenbouwers, bedoeld dat kinderen elkaar leren kennen. Alleen vinden deze activiteiten plaats in een groepje waar in ze zitten. Na een vakantie zitten kinderen veelal in een nieuw groepje waarbinnen ze veel samen moeten doen. Dus het is belangrijk dat ze elkaar leren kennen. De kinderen moeten daarvoor goed met elkaar kunnen omgaan. Hieronder volgen wat uitgewerkte voorbeelden van teambouwers:Teambouwers