Info algemeen

     

WereldKidz Meent is een kleine openbare basisschool. We hebben rond de 200 leerlingen, een actief team en betrokken ouders op onze school. 

Binnen onze school werken we op een gestructureerde wijze met de kinderen aan goede onderwijsresultaten. Daarbij gaat het om een brede ontwikkeling en een stevige voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en samenwerken. Onze school past daardoor binnen de traditie van het Daltononderwijs.

Dit alles gebeurt in een mooi gebouw met twee ruime schoolpleinen, een modern computernetwerk, chromebooks in de groepen 4 t/m 8 en met in alle lokalen digitale schoolborden.

De knoppen in het linkermenu verwijzen naar de praktische onderwerpen van WereldKidz Meent. Al deze informatie en nog veel meer is ook terug te vinden in de schoolgids