Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit minimaal vijf personen. De leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature kiezen de ouders op een ouderavond een nieuwe vertegenwoordiger uit hun midden.

Taken en activiteiten van de ouderraad:

- ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van activiteiten gedurende het schooljaar voor de gehele school (zoals Sinterklaas, koningsspelen, schoolreisje);
- beheert de ouderbijdrages.
- tracht contacten tussen ouders en school te bevorderen door o.a. ouders voor de school te interesseren en door ondersteunende werkzaamheden door ouders te bevorderen;
- behartigt de belangen van de ouders bij de school en het bestuur.

Rekeningnummer

NL35INGB0005019819

Leden schooljaar 2016-2017

Voorzitter
Margreet van Laaren (OR.Meent@wereldkidz.nl)

Secretaris
Mariken de Krom

Penningmeester
Minneke de Kuijper

Leden
Ilonka van Nieuwenhuizen, Desiree Verlinden, Wilma te Beest en Hester Wiersma (PR).