Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit minimaal vijf personen. De leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature kiezen de ouders op een ouderavond een nieuwe vertegenwoordiger uit hun midden.

De ouderraad ondersteunt het team leerkrachten bij de organisatie van activiteiten gedurende het schooljaar, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het gaat hierbij vooral om activiteiten voor de hele school, zoals Sinterklaas, kerst, koningsspelen en het schoolreisje. Deze activiteiten geven het schooljaar wat extra kleur en zijn daarmee belangrijk voor de leerlingen. De leden van de ouderraad coördineren de activiteiten samen met de leerkrachten.

Naast het regelen van de activiteiten beheert de ouderraad ook de ouderbijdragen. Deze bijdragen zijn de grootste financiële bron voor de activiteiten.

De ouderraad vergadert zo'n 5 tot 6 keer per jaar.

Schooljaar 2019-2020

 

Ouderraad wissel 

Afgelopen jaren hebben Margreet, Mariken, Minneke en Inge de ouderraad draaiende gehouden als voorzitter, secretaris, penningmeester en OR-lid. Ze hebben enorm veel werk verzet. Samen met de leerkrachten hebben ze gezorgd dat o.a. de nieuwjaarsreceptie, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en de avondvierdaagse mogelijk waren. We willen hen heel erg bedanken voor alle energie die ze daarin gestoken hebben. Het is heel fijn dat onze kinderen zo hebben kunnen genieten van alle schoolbrede activiteiten.  Hun kinderen zitten nu in groep 8, het werd tijd om het stokje door te geven. Vanaf 1 november zullen Daphne, Lobke, Tanja en Marijntje hun rollen overnemen en samen met Ilonka, Daniel en Manon de ouderraad bemannen. We hopen komend schooljaar weer veel leuke activiteiten te kunnen organiseren!

van lnr: Lobke, Daniel, Ilonka, Daphne, Tanja, Marijntje, Manon