Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Het gaat daarbij voornamelijk om activiteiten voor de hele school, zoals sinterklaas, kerst, koningsspelen, de nieuw schooljaarreceptie en het schoolreisje. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de leerlingen en de betrokkenheid van ouders bij de school. 

 

De ouderraad probeert een afspiegeling van alle ouders te zijn, met een goede verdeling van de klassen, culturele afkomst en verhouding vader/moeder. De ouderraad houdt rekening met duurzaamheid bij de organisatie van activiteiten. De ouderraad bestaat uit minimaal vijf personen of zoveel als nodig is om de activiteiten goed uit te voeren. De leden hebben maximaal 4 jaar zitting en vergaderen 5 tot 6 keer per jaar. 

Naast het regelen van de activiteiten int en beheert de ouderraad ook de ouderbijdragen voor deze activiteiten. De hoogte van deze bijdrage wordt in afstemming met school en de medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderbijdragen worden kostenneutraal beheert.

De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waarin de werkwijze van de ouderraad beschreven is.

Samenstelling

Algemene leden:
Sammia Harraz (links boven)
Frank ter Kuile (midden boven)
Stefanie Beun (rechts boven)
Frédérique Timan (midden)
Jasmijn Eerenvelt (rechts onder)

Voorzitter: Chris Hake (midden onder)
Penningmeester: Jojanneke Meekes (links onder)
Secretaris: vacature