Opleiden in school

WereldKidz Meent heeft het Keurmerk Opleidingsschool!

 

Met dit keurmerk toont WereldKidz Meent aan een substantiële bijdrage te leveren aan het opleiden van aankomende leraren.

Het keurmerk Opleidingsschool komt vanuit de Hogeschool Utrecht HU PABO, instituut Theo Thijssen.


Project Opleiden in School.

Onze school werkt, net als alle WereldKidz-scholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek.

 

Indien er een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt met er met praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team.

De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding  in de school.