Onze visie

Pedagogische visie

Kinderen verschillen in hun talenten. Ieder heeft zijn eigen sterke en minder sterke kwaliteiten. Kinderen verschillen ook in de manier waarop zij leren en gemotiveerd zijn om te leren. Op WereldKidz Meent zijn we ons hiervan bewust en we willen zoveel mogelijk ieder kind daarin tegemoet komen.

Het betekent dat we de begeleiding van het leerproces van ieder kind beschouwen als een actief leerproces tussen leraar, leerling en medeleerlingen.

Een goede leeromgeving is voorwaardelijk voor de ontwikkeling van een kind. Voor ons houdt een goede leeromgeving in:
• een veilige leeromgeving • een prettige leeromgeving • en een vertrouwde leeromgeving.

Op WereldKidz Meent werken we met combinatiegroepen. Kinderen kunnen veel van elkaar leren binnen een combinatiegroep, zowel sociaal als cognitief. Door de gehele school heen werken we meerdere keren per jaar groepsdoorbrekend. Ook heeft elke kleuter een kind uit groep 7 of 8 als vast maatje.

Zo leren kinderen verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen en leren kinderen elkaar binnen de school goed kennen.

Didactische visie

Elk kind leert op een eigen manier. Een kind heeft meer of minder begeleiding nodig en meer of minder uitdaging. Door te werken met kleine instructiegroepen en met een takenblad kunnen we hieraan tegemoet komen. Daarbij volgen we de ontwikkeling van kinderen systematisch.

De didactische vormgeving van ons onderwijs is gebaseerd op de drie pijlers van Dalton: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. De meeste kinderen zijn gemotiveerd om te leren als ze zich uitgedaagd voelen en verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. Ook is het belangrijk dat het leren aansluit bij de eigen ervaringen en is ingebed in nieuwe ervaringen.

We vinden het noodzakelijk dat op het gebied van taal, rekenen & wiskunde en topografie de kinderen een geautomatiseerde kennis- en vaardigheidsbasis krijgen. Voor deze vakken werken we bewust met methoden en programma’s op de computer. Daarbij werken we met aanvullend oefen- en verdiepingsmateriaal voor zowel de sterke als de minder sterke leerlingen.

Op het gebied van wereldoriëntatie en de creatieve vakken werken we met internationale thematische projecten. Dit doen we middels IPC, zie tabblad IPC

Leerlingen kunnen veel van elkaar leren. Daarbij is samenwerken een belangrijke vaardigheid voor nu en later. We leren de kinderen op een structurele manier samen te werken waarbij we gebruikmaken van verschillende rollen.