Expert-groepen

De kwaliteit die wij op school leveren strekt zich naast taal en rekenen ook uit over alle andere leergebieden. Op school zijn er tal van activiteiten die worden verzorgd door individuele leerkrachten of door het gehele team. Ook is er contact en samenwerking met andere scholen in ons cluster. Activiteiten die we ondernemen voor het aanpassen en verbeteren van ons onderwijs hebben we ondergebracht in expertgroepen. Deze expertgroepen zijn al sinds enkele jaren actief.

Dit zijn de expertgroepen: Lezen, Spelling, Engels, IPC, Dalton, Sociaal/Emotioneel, ICT/Snappet.

Op de volgende subpagina’s vindt u informatie over de expertgroepen die op dit moment op school aanwezig of in ontwikkeling zijn.