Expert-groepen

De kwaliteit die wij op school leveren strekt zich naast taal en rekenen ook uit over alle andere leergebieden. Op school zijn er tal van activiteiten die worden verzorgd door individuele leerkrachten of door het gehele team. Ook is er contact en samenwerking met andere scholen in ons cluster. Activiteiten die we ondernemen voor het aanpassen en verbeteren van ons onderwijs hebben we ondergebracht in expertgroepen. Deze expertgroepen zijn al sinds enkele jaren actief.

Onze expert groepen zijn o.a.:

Daltononderwijs
Zie daltononderwijs.


De 3 gezamenlijke ambities binnen de WereldKidz scholen zijn digitale geletterdheid, talentontwikkeling en burgerschap. 

Digitale geletterdheid

“Kinderen ontwikkelen meer en meer 21ste -eeuwse vaardigheden. Vier van deze vaardigheden vormen samen digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid kent vier basisvaardigheden: ICT basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid.”

 

Op de Meent hebben we een geschoolde ICT coach. Naast haar werkzaamheden op onze school zit ze ook in de cluster expertgroep Digitale geletterdheid. https://slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/

In ons schoolplan staat waar we nu staan en wat onze doelen zijn.

 

Toelichting:

Digitale geletterdheid is van belang voor kinderen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Kinderen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn.

 

 

Talentontwikkeling

“Kinderen helpen om meer en meer hun talenten te (h)erkennen, te benoemen en in te zetten. Daardoor kunnen ze beter omgaan met de uitdagingen die ze op hun pad tegenkomen.”

 

Op de Meent hebben we een paar geschoolde Kindertalentenfluisteraars. Zij zitten ook in de cluster expertgroep Talentontwikkeling. Wij werken met het gedachtengoed van Luk Dewulf.  https://www.kiezenvoortalent.be/

In ons schoolplan staat waar we nu staan en wat onze doelen zijn.

 

Toelichting:

Elk kind dat geboren wordt, heeft talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld voetbal) maar over, wat wij noemen, het onderliggende talent (bijvoorbeeld samenwerken) waardoor een activiteit vanzelf gaat en voldoening oplevert.

Dat onderliggende talent maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Je talent inzetten, dat geeft energie en plezier. De betekenis die Luk Dewulf aan talentontwikkeling geef, is leidend op onze scholen: “Doen waar je goed in bent en inzetten van je talent geeft positieve emoties, welbevinden en het gevoel van geluk”.

Het ontwikkelen en het kennen van je talenten is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, het gaat tenslotte als ‘vanzelf’. Anderen kunnen hen daarbij helpen. Op Wereldkidz-scholen doen we dat: kinderen helpen om hun talenten te (h)erkennen en te benoemen. Daardoor kunnen ze beter om gaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.

We vinden het belangrijk dat:

● kinderen zich bewust zijn dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar juist gaat over het onderliggende talent dat maakt dat de tijd vliegt

● kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.

● kinderen hun eigen talenten (h)erkennen en benoemen zodat zij een positief zelfbeeld ontwikkelen.

 

  

Burgerschap

“Kinderen leren meer en meer de democratische samenleving te begrijpen; hoe ze kunnen deelnemen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren. De school is een oefenplaats, een veilige ruimte om te oefenen.”

 

Op de Meent hebben we een leerkracht die zich specialiseert in burgerschap. Zij zit ook in de cluster expertgroep Burgerschap. Vanaf het schooljaar 2020/2021 werken wij met de lessen van Samsam. https://www.samsam.net/

In ons schoolplan staat waar we nu staan en wat onze doelen zijn.

 

Toelichting:

Op school leren kinderen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken kinderen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: kinderen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.