Wereldkidz-Koers 2023-2027

Daltonschool Meent valt onder WereldKidz. WereldKidz omvat 31 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs. Met in totaal 4500 leerlingen en ruim 400 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie.

Hier vindt u Wereldkidz- Koers 2023-2027. Hierin leest u over de ambities die Wereldkidz de komende jaren centraal stelt.