Beleid

Hier vindt u het strategisch beleidsplan 2019-2023 van WereldKidz

In de hiervan afgeleide plannen voor WereldKidz Meent die u hier aantreft geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij onze doelen gaan realiseren.

In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.