Beleid

Hier vindt u het Wereldkidz-Koersplan 2023-2027. Hierin wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Er wordt richting en ruimte gegeven voor het  schoolplan 2024-2028.
In het schoolplan geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.
Ook vindt u hier de schoolgids. In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten.
Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. 
 Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.