Aanmeld- en inschrijfprocedure

Aanmeld- en inschrijfprocedure de Meent

Kennismaken
Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te komen maken met onze school.
Er worden inloopochtenden en informatieavonden georganiseerd waar u van harte welkom bent, de data vindt u op de website van de school.
Ook worden er in overleg met kinderopvang Kind en Co speelmiddagen voor peuters georganiseerd op school. Daarnaast ontvangt onze schoolleider u graag op school voor een eerste kennismaking. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie over de Meent, kunt u al uw vragen voorleggen en wordt u geïnformeerd over de inschrijfprocedure.
Is uw kind jonger dan drie jaar dan kunt u bij belangstelling voor de Meent uw kind opgeven voor de interesselijst. 
Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden dmv het inschrijfformulier. 

Voor de bijeenkomsten en/of een persoonlijk gesprek met de schoolleider kunt u mailen naar remcodekoning@wereldkidz.nl  

Aanmeld- en inschrijfprocedure voor kinderen van 3 jaar en ouder
Als u uw kind wilt aanmelden op de Meent dan ontvangt u het inschrijfformulier.
U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. De gegevens worden ingevoerd in ons leerlingadministratiesysteem en uw kind is officieel ingeschreven en u bent verzekerd van plaatsing op de Meent. U ontvangt een inschrijfbevestiging per e-mail.
Ongeveer 4-6 maanden voor de start van uw kind op school, neemt de coördinator van de kleuters contact met u op om een startgesprek te plannen.
Tijdens het intakegesprek hoort de coördinator van u of er bijzonderheden zijn betreffende uw kind, zodat de aanvangsperiode zo fijn mogelijk kan verlopen. Ook kunnen wij dan beter bekijken in welke kleuterklas uw kind het beste past. Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind op school start, neemt de leerkracht contact op om wen-afspraken te maken.

Interesse voor de Meent voor kinderen jonger dan 3 jaar
Aanmelden mag wettelijk gezien pas als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.
Als u interesse heeft voor de Meent, dan ontvangt u het interesseformulier. Wanneer wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, bevestigen wij dat uw kind op onze interesselijst staat.
Het opnemen van uw gegevens op onze interesselijst geeft geen voorrang en geen recht op plaatsing. Aan het kenbaar maken van uw interesse kunnen dus geen rechten ontleend worden.
Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden nemen wij contact met u op.
Wilt u uw interesse voor de school omzetten naar een definitieve plaatsing dan ontvangt u van ons het inschrijfformulier. Indien wenselijk wordt er een afspraak gemaakt met de schoolleider voor een gesprek. Het is ook mogelijk dat u zelf het inschrijfformulier opvraagt wanneer uw kind bijna drie jaar is.
U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. De gegevens worden ingevoerd in ons leerlingadministratiesysteem en uw kind is officieel ingeschreven, u bent verzekerd van plaatsing op de Meent. U ontvangt een inschrijfbevestiging per e-mail.

Aanmeldprocedure voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’
Bent u op zoek naar een andere school, bv door een verhuizing, dan kunt u een afspraak maken met de schoolleider remcodekoning@wereldkidz.nl 
U kunt kijken of de school bij uw kind past en de schoolleider kan inschatten of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Indien wenselijk wordt er contact opgenomen met de huidige school van uw kind(eren).
Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier en na retourontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt de inschrijving van uw kind door ons bevestigd.
De leerkracht neemt contact met u op om wen-afspraken te maken en informatie uit te wisselen.

Het Interesseformulier en Inschrijfformulier vindt u op de website onder het item contact.