Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie van onderwijs over het schoolbeleid. Alle scholen voor het primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om een schoolplan, een schoolgids en een klachtenregeling te hebben.

Hier vindt u het Schoolplan 2024-2028 van de Meent.

Onderwijsinspectie
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het de kwaliteit van scholen in Nederland. Op basis van kwaliteitsonderzoek wordt bepaald op welke wijze de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op het functioneren en de kwaliteit van de school.