Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie van onderwijs over het schoolbeleid. Alle scholen voor het primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om een schoolplan, een schoolgids en een klachtenregeling te hebben.

Hier vindt u het Schoolplan 2020-2024 van de Meent.

Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het de kwaliteit van scholen in Nederland. Op basis van kwaliteitsonderzoek wordt bepaald op welke wijze de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op het functioneren en de kwaliteit van de school.


Bezoek inspectie:

De Meent inspectieproof!!!

Op maandag 27 maart 2017 hebben we de gehele dag bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie.

Bij het feedbackgesprek kregen we te horen dat we wederom het basisarrangement hebben behaald.

Op alle 10 getoetste standaarden scoorden we als school van voldoende t/m goed.

Als feedback kregen we zowel mooie goede punten als bruikbare ontwikkelpunten te horen van de inspecteur.

Een mooi resultaat!