Dalton-klankbordgroep

De Klankbordgroep bestaat uit ouders die samen met een teamlid en een directielid gaan klankborden over van actuele zaken binnen de school. De Dalton gedachte en de Daltonvisie speelt hierbij een voorname rol. 

Er zijn 3 bijeenkomsten in het schooljaar. Zowel ouders (vertegenwoordigers uit alle drie de bouwen) als team/directie mogen met bespreekpunten komen. In deze setting bespreken we de ingebrachte punten en bekijken welke actiepunten we ervan kunnen maken. Doordat er ook altijd een leerkracht en een directielid aanwezig is, zijn de lijnen kort en kan de haalbaarheid van de ingebrachte punten meteen besproken worden.
Ook wordt er teruggeblikt en feedback gegeven over activiteiten of andere gebeurtenissen die betrekking hebben op het reilen en zeilen binnen de school. De terugkoppeling naar het team en het verslag naar de Klankbordgroepleden wordt altijd zorgvuldig gedaan.