Dalton-klankbordgroep

De Klankbordgroep bestaat uit ouders die samen met een teamlid en een directielid gaan klankborden over actuele zaken binnen de school. De Daltongedachte en de  Daltonvisie speelt hierbij een voorname rol.
Er zijn 3 bijeenkomsten in het schooljaar.
Voor de volledigheid: de drie pijlers van het Daltonprincipe zijn ‘vrijheid in gebondenheid’, ‘samenwerken’ en ‘verantwoordelijkheid’. De taak van de klankbordgroep is om te sparren met de leerkrachten over hoe deze pijlers in de lessen en andere activiteiten van school terugkomen. Bijvoorbeeld door de weektaken, de persoonlijke taak, zelf een toneelstuk bedenken, hulp vragen, kapstokregels en de leerlingenraad. Interessant om aan bij te dragen.

Duidelijk is dat de leerkrachten dankbaar gebruik maken van de tips en tops van de klankbordgroep. In de werkgroep wordt soms ook met Daltonmethoden kennisgemaakt. Zo is de leden van de klankbordgroep gevraagd of zij voor elke bijeenkomst een andere ouder (in Dalton-termen: een maatje) mee willen nemen. Je hoort wat meer over school en de keuzes die school maakt in onderwijsvormen. Daarnaast vertellen de ouders de leerkrachten over wat de ervaringen van onze kinderen met de Daltonmethode zijn.

Omdat de Meent alweer 5 jaar Daltonschool is, zijn we in mei 2012 weer gevisiteerd. De klankbordgroep heeft de ontwikkelpunten van vijf jaar geleden besproken. In algemene zin is er goede vooruitgang geboekt. Voor een aantal punten blijft aandacht nodig. Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld om de huidige actieve wijze van zoeken naar geschikte en nieuwe werkvormen voort te zetten.