Zorg en welzijn

Wat als je kind moeilijk leert?

Onderwijs(begeleidings)plan Meent 2012-2014

In ons zorgplan beschrijven we de begeleiding die we kinderen bieden die zich anders ontwikkelen dan de gemiddelde kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Daarbij gaat het om kinderen die zich onvoldoende ontwikkelen maar ook de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. We beschrijven de procedures binnen de groep, de school en het samenwerkingsverband (NIS) met als doel alle kinderen de zorg en begeleiding te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij gaat het om signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren vertaald in vijf verschillende zorgniveaus.

Wat als je kind meer aankan?

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook binnen de scholen van WereldKidz. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vraagt om een andere onderwijsaanpak. Deze kinderen hebben een andere manier van denken, leren en communiceren dan de meeste van hun leeftijdsgenoten.

In onze visie op onderwijs staat dat we alle kinderen op onze school een goede basis willen geven waardoor ze in staat zijn hun eigen leven en ontwikkeling vorm te geven.

De problematiek die eigen is aan een bepaalde groep kinderen wordt altijd serieus genomen. Dit geldt voor kinderen die minder begaafd zijn maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof: de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Wilt u meer lezen over wat we deze kinderen bieden? Klik dan hier.