Praktische informatie

Hier vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, de gymtijden en het vakantierooster.