Notulen

Onderstaand de notulen van de MR vergaderingen.

  9 april 2018
14 december 2017 en 8 februari 2018
  9 november 2017
  4 september 2017