Vertrouwenspersoon

Op de Meent is één leerkracht aangewezen als vertrouwenspersoon voor de kinderen. Als kinderen zich niet prettig voelen op school of er is iets aan de hand wat ze niet (zo makkelijk) met hun eigen leerkracht kunnen bespreken, dan kunnen ze terecht bij Inge Hietkamp; ingehietkamp@wereldkidz.nl.