Pestprotocol

Pesten op scholen is een probleem, ook op onze school. Een probleem, waarvan wij als team vinden dat het zorgvuldig en systematisch aangepakt moet worden. Wij willen voor onze leerlingen een zo veilig mogelijke school creëren waarbij duidelijk stelling genomen wordt tegen pesten.

Bij de totstandkoming van dit pestprotocol zijn wij uitgegaan van het feit dat bij het pestprobleem meerdere partijen zijn betrokken: kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Wij zijn van mening dat iedereen al het mogelijke moet ondernemen om pesten te voorkomen en aan te pakken wanneer het zich voordoet.