Allergieprotocol

De school en de OR (ouderraad) spannen zich zoveel mogelijk in om het risico op ernstige allergische reacties tot een minimum te beperken. De school en de OR kunnen niet garanderen dat er geen risico meer is. Ouders van de desbetreffende kinderen wordt expliciet gevraagd om ons als school en OR alert te houden bij activiteiten waarbij een mogelijk risico is.

1.Op het inschrijvingsformulier wordt medische info gevraagd; indien daar melding gemaakt wordt over een ernstige allergie wordt dit door de officemanager genoteerd op een centraal overzicht en worden leerkrachten, de OR en de BHV-coördinator erop geattendeerd.

2.Zowel in het lokaal van het betreffende kind en de centrale ruimte hangt bij het medicijnkast een overzicht met informatie over de kinderen die het betreft. Dit overzicht wordt jaarlijks bijgesteld door de BHV coördinator.

3.Eén keer per jaar maakt één van de desbetreffende ouders met de BHV-coördinator een afspraak om met de leerkrachten met de epi-pen te oefenen. Daarbij wordt ook de OR uitgenodigd.

4.In de draaiboeken staat een algemene checklijst die gebruikt wordt bij de voorbereiding van een activiteit, zie hier.

Voor meer info: school en allergie