Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het de kwaliteit van scholen in Nederland. Op basis van kwaliteitsondersoek wordt bepaald op welke wijze de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op het functioneren en de kwaliteit van de school.

Inspectiebezoek april 2012
Op 5 april heeft de inspectie een bezoek aan onze school gebracht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op school beoordeeld. 

Naar aanleiding van het oordeel van de inspectie is een plan geschreven. Op basis van dit plan werken wij als team planmatig en resultaatgericht aan verbeterpunten. Zowel ouders, bestuur als onderwijsinspectie worden frequent op de hoogte gehouden van vorderingen in de uitvoering van het plan.