HVO en GVO

Levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschapsvorming.

Binnen het levensbeschouwelijk onderwijs en het onderwijs over burgerschapsvorming schenken we aandacht aan alle wereldgodsdiensten en aan belangrijke waarden en normen als respect, tolerantie en democratie. Als openbare school vinden we dit belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Voor een belangrijk deel is het gekoppeld aan IPC. Aan de leerlingen van de groepen 6 en 7 wordt HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) aangeboden. Twee externe docenten geven drie kwartier per week deze lessen. De leerlingen mogen (samen met hun ouders) zelf kiezen of ze een jaar lang aan deze lessen willen meedoen. Tevens maken de kinderen kennis met de verschillende geloven door het doen van excursies en het uitnodigen van gastsprekers.