Spelling


Wij gebruiken de methode Spelling in Beeld. Iedere groep werkt per jaar in acht blokken. Bij elk blok worden er 30 woorden aangeboden zowel auditief als visueel. De kinderen kunnen zelf extra woorden bedenken van de behandelde categorieën. Ze worden dan bewuster van iedere nieuwe spelling.
De groepen 4 t/m 8 werken op hun snappet. De doelen per les worden steeds uitgelegd en er zijn voor het oefenen 6 flits lessen spelling.
Aan het eind van elk blok wordt een signaaldictee en controledictee afgenomen. De kinderen kunnen hun foutjes duidelijk herkennen op hun snappet en snel verbeteren. Na de cito`s spelling worden er overzichtelijke spelling analyses uitgewerkt. Hierdoor kunnen de leerlingen gerichter geholpen worden om de moeilijkste regels nog eens te oefenen.
De categorieën worden veel herhaald in de groepen. Zo kunnen de regels goed geautomatiseerd worden.
De kinderen worden ingedeeld in groepen zodat ze op hun eigen niveau kunnen werken. Wij gebruiken verschillende oefenmaterialen: spelling-/uitlegkaarten, werkbladen, Bloon en coöperatieve werkvormen. Regelmatig werken de leerlingen met een maatje in een groepje. Op een spelende en gevarieerde manier worden de oefeningen aangeboden. In alle groepen oefenen de kinderen de werkwoorden extra in het Blokboek Taal. Er is ook aandacht voor spelling bij andere vakken. Zoals bijvoorbeeld bij estafette lezen, woordenschat, nieuwsbegrip, taallessen en IPC vakken.