Stichting WereldKidz

WereldKidz is de merknaam van stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland


WereldKidz De Meent maakt deel uit van Wereldkidz. WereldKidz omvat 22 basisscholen, een school voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs. Met in totaal 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie. Onze scholen in Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. Door juiste opvoeding, begeleiding en onderwijs zorgen wij ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk zijn toegerust om vorm en inhoud te geven aan hun leef- en werkomgeving.

Voorzitter van het college van bestuur, de heer Wubbo J. Wever heeft de dagelijkse leiding. Wereldkidz wil het beste onderwijs bieden in de regio Midden Nederland.

Ons motto: ‘We verleggen elke dag onze horizon’

Met dit motto streven we naar een continue ontwikkeling van competenties van leerlingen en leraren en werken we bewust aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Ons handelen toetsen we aan onze kernwaarden communicatie, synergie, teamgeest, daadkracht, lef en inspiratie. Wij zien het als onze missie om ons onderwijs voor elk kind bereikbaar en beschikbaar te houden. Bovendien hechten we eraan dat elke school en elke leerkracht een pedagogisch partnerschap aangaat met de ouders van de kinderen die de school bezoeken.

Het jaarverslag 2014: jaarverslag

WereldKidz Bedrijfsbureau
postadres: Postbus 344
3700 AH Zeist
telefoon: (030) 6969100
fax: (030) 27 62 072
e-mail: wereldkidz@wereldkidz.nl

U kunt alles vinden over Stichting Onderwijs Rijn & Heuvelland op www.wereldkidz.nl