Schoolondersteuningsplan

In dit schoolondersteuningsplan van cluster Heuvelrug beschrijven we het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de 4 scholen binnen het cluster.  Het plan is geschreven voor leerkrachten, ouders/verzorgers, het bestuur van WereldKidz Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland en de inspectie en beschrijft procedures binnen de groep, op schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband. Het doel is om kinderen onderwijs en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Hier vindt u het schoolondersteuningsplan  van de Meent